• עריכת יפויי כוח מתמשך יאפשר לכם לחיות בכבוד בהתאם לרצונכם

  man and woman sitting on bench facing sea
 • יעניק לכם שלוות נפש

  יפוי כוח מתמשך
 • אתם יכולים למנות את האדם שאתה סומכים עליו שיחליט במקומכם

  יפוי כוח מתמשך
 • אל תחכו למחר - דאגו לעתידכם כבר היום !

  woman wiping her eyes

דאגו לעתידכם כבר היום !

ייפוי כוח מתמשך הינו הסדר משפטי – מעיין ״צוואה בחיים ״ המאפשר לך לתכנן את עתידך בשלב בו לא תהייה בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות.

ייפוי הכוח המתמשך כולל הנחיות והוראות ברורות כיצד לנהל את ענייניך האישיים, הרפואיים והרכושיים.

ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לך (הממנה) למנות מיופי כוח אשר יפעלו בשמך ועבורך ולפרט את הסמכויות המוענקות לכל מיופה כוח.

באפשרותך לשנות את ייפוי הכוח המתמשך על ידי הפקדת ייפוי כוח מתמשך חדש או לבטלו בכל עת, זאת, אם לא הגבלת בעצמך את אפשרות הביטול בייפוי הכוח המתמשך.

האם ייפוי כוח מתמשך מתאים לכל אחד ?

לא. רק מעל גיל 18 ,כשיר קוגנטיבית – המבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו.

מי יכול להתמנות כמיופה כח?

מיופה הכוח הוא איש אמונך, אדם הקרוב אליך, ועליו אתה סומך, המכיר את אורח חיך, את רצונותיך, הוא חייב להיות אדם ולא תאגיד. ובגיר מעל גיל 18.

על מיופה הכוח להיות בעל יכולת לנהל את ענייניו של הממנה ובעלי כשירות משפטית, המסוגל לקבל החלטות בעצמו. והכי חשוב זמין עבורך.

מיופה כוח בענייני רכוש – החוק קובע כי אדם שהוכרז כפושט רגל או לקוח מוגבל בבנק , לא יוכל לשמש כמיופה כוח. וזאת על מנת למנוע ניגוד עניינים ולהפחית את החשש מניצול לרעה והשפעה בלתי הוגנת על הממנה.

כמו כן, נקבע שלא יכול להתמנות כמיופה כוח מי שמספק לממנה שירותים מסוימים תמורת תשלום – עורך דין או רו״ח,או מי שמספק תמורת תשלום לממנה מגורים או טיפול רפואי, סוציאלי, סיעודי או שיקומי (אלא אם הוא קרוב משפחה של הממנה).

השיקולים בבחירת מיופה כח

ההחלטה לבחור במיופה כוח שיפעל בשמך, צריכה להיות בלב שלםֿ ומתוך רצון חופשי, ולא בגלל שהופעל לחץ או איום מצד מיופה הכוח.

מדובר בהחלטה משמעותית אשר תשפיע על חייך ומכאן שיש לבחור אדם עליו אתה סומך כי ברגע אמת ידאג לך ויפעל רק לטובתך האישית.

יש לבחור אדם שאתה בקשר טוב עימו, שמכיר אותך היטב, שאתה סומך עליו כי יפעל לטובתך, שיודע מהם רצונותיך, ויודע מה חשוב לך, מהם העדפותיך, השקפת עולמך.

אדם שיהיה זמין בעבורך, ויודע לנהל את עניניו באופן אחראי.

במקרה של ריבוי נכסים או עסק – ניתן גם למנות אדם מסוים לתפקיד מיופה הכוח בשל מקצועיותו, או בשל קשר ארוך שנים ויחסי אמון עם בעל מקצוע מסוים למשל עו"ד או רו״ח.

אפשר למנות מיופה כח אחד ?

כן. אך מומלץ למנות מיופה כח חליפי במקרה בו המיופה כח אינו יכול לפעול עבורך, הן בשל נסיעה לחו״ל, מחלה.

יפוי כוח מתמשך חייב לקבוע לפחות – מיופה כוח אחד ואין מגבלה כמותית על בחירת מספר מיופי כוח.

אתה יכול לקבוע מיופה כוח יחיד שיכול להיות אחראי לכל העניינים או לכל תחום עניין מיופה כוח אחר.

באלו תחומים ניתן למנות מיופה כח? 

עניינים רכושיים – מעניק סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסיך לכספים ולהתחייבויות שלך, לרבות ניהול חשבונות הבנק אופן השקעת הכספים, ניהול נכסי נדל"ן או עסק, מיצוי זכויות עבורך ועוד.

עניינים אישיים – מעניק סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הקשורות ברווחתך, באיכות חייך, בסיפוק צרכיך היומיומיים (מזון וביגוד ) , בשמירה על אורח חייך התרבותי והדתי, בשיתופך בחיי קהילה פעילים (חוגים ומועדונים ) , בדאגה לתעסוקה, לימודים או שיקום, בחירת מקום מגורים עבורך (בבית או בדיור חוץ ביתי) והתאמתו לצרכיך,

עניינים רפואיים מעניק סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הקשורות לבריאותך: בחירת רופאים, סוגי ושיטות טיפול, מעקב רפואי שגרתי, אישפוז, ניתוחים, בדיקות ואבחונים וכו׳.

מתי יכנס הייפוי כוח מתמשך לתוקף?

ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף אם וכאשר לא תהיה מסוגל עוד להבין ולקבל החלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי הכוח : עניינים אישיים, ענייני רכוש, עניינים רפואיים. וזאת לאור קביעה של רופא מומחה.

החוק קובע כי ההחלטה לתת תוקף לייפוי כוח המתמשך אינה תלויה במיופה כוח כלל אלא בחו״ד מטעם רופא ממוחה כי אינך כשיר .

בהתקיים התנאים לכניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, חלה חובה על מיופה הכוח, לפי החוק, למסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי כי התקיימו התנאים כאמור וכי הוא קיים את חובות היידוע – הכוונה שיידע את כל הנוגעים בדבר.

מסירת ההצהרה היא תנאי לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך. לאחר קבלת הצהרת מיופה הכוח, ימסור האפוטרופוס הכללי למיופה הכוח אישור על כך שייפוי הכוח נכנס לתוקף, ואף ישלח הודעה על כך אליך ולאדם ה"מיודע".

כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף

עם כניסת ייפוי כח מתמשך לתוקף, מיופה הכוח יפעל בהתאם לסמכויות שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך ויציג לכל דורש, בהתאם לצורך, עותק של ייפוי הכוח המתמשך הנושא את אישור האפוטרופוס הכללי (חותמת ובה יצוינו תאריכי ההפקדה והכניסה לתוקף).

על מיופה הכוח לפעול בהתאם להוראותיך תוך שמירה מרבית על כבודך, רצונך, זכויותיך וחירויותיך.

על מיופה הכוח לפעול רק לטובתך ועל פי הסמכויות וההנחיות שקבעת בייפוי הכוח עצמו.

בשלב בו מיופה הכוח יקבל החלטות בשמך או יבצע עבורך פעולות, הוא יצטרך לבדוק האם אתה יכול לקבל את ההחלטה או לבצע את הפעולה בעצמך, ורק אם לא תוכל לעשות כן בעצמך או באמצעות סיוע שלו או של גורם אחר, הוא יהיה רשאי לפעול בשמך. כך תישמר עצמאותך, ככל הניתן, תוך התחשבות ברצונותיך ובבקשותיך.

על מיופה הכוח לפעול במסירות, בשקידה, במיומנות ובתום לב לטובתך – ולא לטובת אינטרסים אישיים שלו.

יפוי כוח מתמשך - מבטיח לכם לחיות חיים שלווים בדיוק כפי שתרצו

היום אתם עצמאים ובוחרים את החלטות בעצמכם.

אך חלילה במצב בו היכולת הקוגנטיבית תידרדר בשל זקנה, דמנציה, אלצהיימר, אירוע מוחי. מי יחליט עבורכם, איך לנהל את חייכם ורכושכם?

ייפוי כוח מתמשך הינו הסדר משפטי שיאפשר לכם לקבוע כבר היום,

מי האנשים שאתם סומכים עליהם, שינהלו ויקבלו החלטות בשבילכם : (בני זוג, ילדים, אחים, חברים, הורים, ועוד)

הם אלה, שיכנסו בנעליכם ויבצעו אחר ההנחיות שאתם קבעתם. כך תוכלו להמשיך לחיות בכבוד בדיוק כמו שאתם רוצים.

עריכת ייפוי כוח מתמשך היא מעיין ״צוואה בחיים״ המאפשרת לכם לחיות בשלוות נפש ובאיכות חיים בשנות הזיקנה או במקרים בהם תהפכו לסיעודיים (עקב מחלה או תאונה) ולא תוכלו לקבל החלטות ולנהל את ענייניכם בעצמכם.

אתם יכולים לתת הנחיות מדוייקות בנושאים הבאים:

עניינים רפואיים– סוגי טיפול, בחירת רופאים, שיטות טיפול, תרופות וכו׳

עניינים רכושיים – ניהול חשבונות בנק, חסכונות, נכסי נדל״ן

עניינים אישיים – בחירת מקום מגורים, תעסוקה ופנאי.

ייפוי כוח מתמשך יעניק לכם ביטחון, שלווה ואיכות חיים

עריכת ייפוי כח מתמשך מאפשרת לך, לצפות פני עתיד ולבחור את האדם שאתה סומך עליו, שיטפל, ינהל וידאג לך במקרה וחלילה כושרך הקוגנטיבי ייפגם.

מי יכול לערוך ייפוי כח מתמשך ?

רק עורכי דין שעברו הסמכה מטעם האפוטרופוס הכללי יכולים לערוך ייפוי כוח מתמשך.

מאחר וההחלטה להעניק לאדם אחר את הכח לקבל החלטות עבורכם, הינה החלטה משמעותית. יש להסביר את כל ההשלכות ואת כל החלופות הקיימות כיום.

כמו כן, יש לוודא כי מסמך זה נערך מרצונכם החופשי, ללא לחץ או איום.

גליה כהן, עורכת דין מוסמכת מטעם מטעם האפוטרופוס הכללי לעריכת ייפוי כוח מתמשך

גליה כהן, עורכת דין מוסמכת מטעם מטעם האפוטרופוס הכללי לעריכת ייפוי כוח מתמשך

משרדינו מתמחה בדיני משפחה, צוואות, ירושות והגיל השלישי.

אנו מאמינים בהענקת שירות מקצועי וליווי משפטי ויחס אישי לכל לקוח.

מוזמנים לתאם פגישה - במשרדינו ברח׳ הארבעה 28, תל אביב, או אצלכם !

לתיאום פגישה - התקשרו אליי באופן אישי - 0546339993 או למזכירה - 076-5384266 או השאירו פרטיכם.

מלא את פרטיך

כל הכתוב באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי, ומהווה מידע כללי בלבד. משרדינו אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע שמובא באתר זה.
© Copyright - גליה הרצוג - מגשרת גירושין ויישוב סכסוכים | כל הזכויות שמורות 2016 גליה הרצוג - מגשרת גירושין ויישוב סכסוכים. | אין לעשות שימוש בחומר המופיע בדף זה ללא אישור מראש מבעלי זכויות היוצרים.
WhatsApp chat
Call Now Buttonהתקשרו עכשיו