מהפכת הגישור בישראל

26% מהזוגות בארץ מתגרשים, נתון זה מייצר עומס רב על בתי המשפט, רוב התביעות בין בני זוג ניתנות לגישור בדרך של הסכמה. המחוקק חוקק חוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה, על מנת לייעל את התהליך ולמנוע מאבקים מיותרים תוך מיזעור הנזקים בתא המשפחתי כשהמטרה לסייע לבני זוג ולהורים וילדיהם ליישב סכסוך משפחתי בהסכמה ובדרכי שלום, ולצמצם את הצורך בקיום התדיינות משפטית, מתוך התחשבות במכלול ההיבטים הנוגעים לסכסוך ובטובתם של כל ילדה וילד גם לאחר הגירושין ההורים אמורים לתקשר ולשת"פ כהורים.

 

מכאן שהחוק מחייב קיום תהליך מקדמי במסגרתו יימסר לבני הזוג מידע מקיף על ההליכים הקיימים ליישוב סכסוכים במשפחה מחוץ לכותלי בית המשפט ועל השלכותיהם השונות של ניהול ההליך על בני הזוג והילדים.

לא ניתן להגיש עוד תביעות בעניין סכסוך משפחתי אלא חובה להגיש בקשה ליישוב סכסוך בבית המשפט לענייני משפחה או בית דין רבני לפי בחירת המגיש הבקשה.

הנושאים לגביהם יחול החוק  :

  • ענייני נישואין וגירושין
  • יחסי ממון בין בני זוג
  • מזונות/מדור
  • כל עניין הנוגע לילד לפי חוק הכשרות המשפטית
  • אבהות ואימהות

החוק לא יחול בנושאים

  • בקשה לאישור הסכם
  • ערעור ובקשת ערעור
  • תובענה בענייני ירושה
  • תובענה לפי חוק אמנת האג
  • צווי הגנה/הטרדה

לאחר הגשת הבקשה יחידת הסיוע אמורות תוך 45 יום ולכל המאוחר עד 60 ימים לזמן את הצדדים.

ולקיים עד 4 פגישות מהו"ת (מידע, הכרות ותאום). דין פגישת מהו"ת כדין הזמנה לדיון בבית המשפט.

תקופה זו מכונה ״תקופת עיכוב הליכים״ שבו לא יוכלו הצדדים להגיש תובענה בעניין של סכסוך המשפטי לכל ערכאה שיפוטית.

עובדות סוציאליות ביחידות הסיוע מזמנות את הזוג לעד 4 פגישות (בפועל בן פגישה אחת – שתיים) שמטרתן להסביר על הליך הגישור, כיצד ניתן להתגרש בשלום להימנע ממאבקים משפטיים מיותרים שיגזלו זמן, כסף ופגיעה בילדים.

כבר במסגרת הפגישה הראשונה, תינתן אפשרות לבני הזוג להסביר את הצרכים שלהם ובמידת הצורך לגבש ביניהם הסכמות זמניות לתקופה הקרובה על מנת ולאפשר להם להתנהל בצורה בטוחה בהליך הגירושין ומבלי לוותר על זכויותיהם המשפטיות ועל חלקם ברכוש ובכספים אשר נצברו בתקופת הנישואין.

בתום 10 ימים מיום פגישת מהו״ת האחרונה, על הצדדים להודיע ליחידת הסיוע אם מעוניינים להמשיך בהליך חלופי ליישוב סכסוך או הצד שהגיש תחילה בקשה ליישוב סכסוך, רשאי להגיש תוך 15 ימים מתום תקופת יישוב סכסוך, תובענה בעניין הסכסוך המשפחתי.

 ישנן 4 חלופות:

לסיכום

המחוקק הכיר בחשיבותו של הליך הגישור בתובענות לסכסוך משפחתי, מאחר ותובענה זו מורכבת וניתן להגיע להסכמות בכל המחלוקות בין בני הזוג.

מכאן שרצוי ומומלץ לפנות למגשר פרטי טרם הגשת בקשה ליישוב סכסוך ובכך לקצר הליכים, לחסוך זמן יקר, מרגע הגשת הבקשה ועד ההפניה למגשר חיצוני.

הליך הגישור מאפשר לבני הזוג להגיע להסכמות שמשרתות את המשפחה כולה, לפתור סוגיות מורכבות, לנסח הסכם הפונה לעתיד ובכך מונע חיכוכים בעתיד בנושאים אלה, ולבנות מנגנון תקשורת שיאפשר לזוג להמשיך להתנהל, להתעדכן ובעיקר לעבוד במשותף בכל הנוגע לילדים.

הינכם מוזמנים לשיחת היכרות על הליך ( ללא תשלום) – פגישה בת חצי שעה שתקבלו הסבר על ההליך הגישור, במידה ותחליטו להמשיך בהליך, ניתן לבצע זאת במועד הפגישה.

לפרטים ושאלות נוספות אתם מוזמנים להתקשר – 054-6339993