לקראת גירושין

איך מתגרשים ?

החלטתם להתגרש, עומדות לרשותכם שתי אפשרויות להוציא ההחלטה אל הפועל:

  • אפשרות אחתבאמצעות גישור גירושין ובניית הסכם גירושין וממון.
  • אפשרות שניה – באמצעות פנייה לעו"ד והגשת תביעה לערכאות משפטיות וקבלת הכרעה שיפוטית בכל הנושאים שבמחלוקת. בעקבות החוק להסדרת התדיינות במשפחה. פעולה זו תהפוך למשנית המתגרשים יגישו בקשה ליישוב סכסוך ויופנו ע"י יחידות הסיוע למגשרים, או למטפלים זוגיים לפני שיורשו להגיש כתבי טענה.

בחירה באפשרות גירושין באמצעות גישור תאפשר לכם בזמן קצר יחסית, בעלות נמוכה ובאווירה נעימה להעלות את כל הנושאים  הרגישים להגיע להסכמות  ובסיום ההליך לגבש הסכם ממון וגירושין הכולל את כל הנושאים הרלוונטים: מזונות, הסדרי ראיה ומשמורת, חלוקת רכוש  וקביעת דרך ההתנהלות בין בני הזוג החל מהחתימה ועד הגעתם של הילדים לגיל 21 שחרור מהצבא וסיום תשלום המזונות.

הסכם הגירושין החתום  יוגש לאישור בית המשפט לענייני משפחה  ויקבל תוקף של פסק דין לכל דבר ועניין. בעקבות זאת ניתן להסדיר את מתן הגט בבית הדין הרבני  ומכאן כל אחד מבני הזוג  מסיים את החיים המשותפים.

כמובן שישנם מקרים בהן ניתן להגיע להסכמה על רוב הנושאים  ולהשאיר סוגייה או נושא שיוכרע ע"י השופט לדוגמא: מזונות ילדים. אך מומלץ כי בני הזוג יגיעו להסכם כולל אותו יאשרו בבית המשפט לענייני משפחה.
בית המשפט לענייני משפחה דן בכל העניינים הקשורים לסכסוכים במשפחה: משמורת ילדים, מזונות ילדים, הסדרי ראיה, מזונות אישה, אבהות ואמהות, ירושה, חלוקת רכוש.  וכן בסכסוכים אחרים בין בני משפחה.

לאחר חתימת בני הזוג על הסכם גירושין וממון, תוגש בקשה לאישור ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה. ההסכם יוגש לפי מקום מגוריהם האחרון של הצדדים.  הקלק למעבר לרשימת בתי המשפט לפי אזורים .לאחר הגשת הבקשה, מזכירות בית המשפט תזמן את הצדדים לדיון בפני שופט, לצורך אישור ההסכם (לרוב בתוך שבועיים, תלוי בעומס יומנו של בית המשפט).

הדיון נערך בדלתיים סגורות, בנוכחות הצדדים. במקרה של הסכם גירושין, אשר נערך במסגרת גישור גירושין, רשאי מגשר גירושין להגיע עם הצדדים לדיון, כדי לסייע להם.

במהלך הדיון יוודא השופט בבית המשפט, כי שני בני הזוג חתמו על הסכם הגירושין מרצונם החופשי, וכי הם מבינים את תוכנו והוראותיו השונות, הוא רשאי לעבור עמם על סעיפי ההסכם כדי לוודא הבנתם תוך התמקדות בסעיפים הקשורים לילדים הקטינים, כמו כן רשאי השופט לשאול אותם שאלות במהלך הדיון.

בסיום הדיון, שופט בית המשפט יאשר את ההסכם, במקרה הצורך יבוצעו תיקונים בהתאם לשיקול דעתו. אישור ההסכם מעניק תוקף משפטי להסכם הגירושין

לאחר יש להגיש את הסכם גירושין המאושר לבית הדין הרבני לצורך "סידור הגט".

בית דין רבני – בישראל הסמכות להסדיר גט של בני זוג יהודים כולל בני זוג שנישאו נישואים אזרחיים נתונה לבית הדין הרבני בלבד.

לבית הדין הרבני, יש סמכות לדון גם בחלק מנגזרות הגירושין :משמורת, הסדרי ראיה, חלוקת רכוש, מזונות אישה  אך יש לבקש זאת במסגרת כתב התביעה כשהם כרוכים בתביעת הגירושין.

הכריכה מאפשרת לדון בכל הנושאים בערכאת אחת ובכך לפשט את ההליך לשתי ערכאות משפטיות. אך רצוי להדגיש כי יש שוני בדרך הניהול והגישה המשפטית של כל ערכאה.

יש להגיש את הסכם גירושין המאושר ע"י בית המשפט לענייני משפחה  לבית הדין הרבני לצורך "סידור הגט"- הוא השלב הסופי של הגירושין. טקס סידור הגט מורכב מארבעה שלבים:

  • שלב ראשון בירור השמות – כל אחד מבני הזוג יביא עימו עד ( חבר או קרוב משפחה), וכן את שמות אבותיהם וכינוייהם. הבירור קובע את השמות שיופיעו בגט עצמו ויש לכך חשיבות רבה מאחר ובמידה וישנה טעות בשם הדבר יוביל לפסילת הגט.
  • שלב שני רצון חופשי – הגט צריך להינתן מתוך רצון הבעל ולא בכפייה. ועל כן בית הדין הרבני מוודא שהבעל מבין את משמעות הגט והכוונה שלאחר נתינת הגט האישה תהיה מותרת לכל אדם (למעט כהן)  ושמטרת כתיבת הגט נועדה לגירוש הבעל וגירוש האישה מרצונם ובהסכמה.  ישנה חשיבות לכך שהבעל מגרש את האישה מרצונו כי רק אז הגט חל.
  • שלב שלישי – ביטול מודעות – בית הדין מצווה על הבעל לבטל הודעות שנאמרו בפני אחרים שעלולות לבטל את הגט.
  • שלב רביעי – כתיבת הגט – בית הדין הרבני מברר עם הסופר האם הנייר וכלי הכתיבה הם שלו, ולאחר הסופר אומר לבעל שהוא נתונם לו במתנה גמורה. הבעל מקבל ומגביה אותם שלושים ס"מ מעל השולחן כדי לקנותם, מאחר והגט חייב להיכתב בחפצים של הבעל. לאחר הקבלה הבעל מבקש מהסופר בפני העדים לכתוב את הגט עבורו ועבור אשתו לצורך הגירושין.

בית הדין הרבני מבקש מהאישה שתסיר את הטבעות מאצבעותיה ומוודא שהיא מתגרשת מרצון, ומסביר לה שאחרי הגירושין היא מותרת להינשא לכל אדם (חוץ מכהן ).

תאור טקס מסירת הגט:

  • בית הדין מורה לאישה להושיט את ידיה ושלא תסגור את ידיה עד שהבעל יעזוב את הגט.
  • הבעל אומר לאישה: "הרי זה גיטך והתקבלי גיטך זה והרי את מגורשת בו ממני מעכשיו והרי את מותרת לכל אדם".
  • האישה מקבלת את הגט מרימה אותו ואחר כך טומנת אותו תחת זרועה והולכת שני מטרים

הליכי הגירושין וסידור הגט לוקחים מספר שעות כאשר בחלקם ממתינים לדיון או לדיין.

שלב סידור הגט הוא השלב הסופי של הגירושין שבסיומו כל אחד מבני הזוג יוכל לפנות לדרכו החדשה.

מעוניינים כבר להיות אחרי התהליך ? השאירו את פרטיכם.