תנאי שימוש באתר Hertzog Law

תנאי שימוש באתר hertzoglaw.co.il
אנו מברכים אתכם על ביקורכם באתר hertzoglaw.co.il ומקווים כי חווית הגלישה באתר ידידותית וכי החומר המוצג באתר לשביעות רצונכם. 

להלן תנאי השימוש באתר:
האתר מופעל ומנוהל על ידי עו״ד גליה כהן (להלן: "מנהלת האתר").
השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאים המפורטים, אנא קראו את תנאי המשתמש בעיון טרם הכניסה לאתר ואם אינכם מסכימים לתנאים ולמידע בו, אנא הימנעו מהשימוש בו.
האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות מאמרים ו/או תכנים ו/או עיצוב ו/או תבנית ו/או קוד אתר ו/או פרשנות ו/או המלצות ו/או תמונות ו/או טקסטים ו/או בכל מידע המופיע באתר זה (להלן: "התכנים"), שייכים במלואם לאתר hertzoglaw.co.il ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר " hertzoglaw.co.il " ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש ממנהלת האתר.
אין להעתיק ו/או להפיץ את המאמרים ו/או התכנים ו/או התמונות ו/או העיצובים ו/או קטעים מהם לצרכים מסחריים ו/או אחרים כלשהם, בכל צורה שהיא הן דרך אמצעי אלקטרוני ומכני, לרבות צילום, העתקה, הקלדה וכיוצא בזה, מכל מין וסוג, ללא אישור של מנהלת האתר מראש ובכתב.
כל האמור באתר זה אינו בא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מתייחס למקרה ספציפי כלשהו. המידע באתר זה אינו מהווה עצה משפטית וכל פעולה שנעשית על פי המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמשים בלבד. בכל מקרה, השימוש באתר זה אינו יוצר יחסי עו״ד לקוח בדרך כלשהי, בין העו״ד ובין המשתמש, העו״ד אינה אחראית בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המובא באתר, כל עוד השימוש במידע נעשה שלא באמצעות העו״ד.
לתשומת לבכם חלק מהמידע והמסמכים המובאים באתר לקוחים ממקורות שאינם בשליטת האתר; לפיכך אין מנהלת האתר יכולה לקבל כל אחריות על הנוסחים והתכנים; בכל מקרה של סתירה בין המידע שיקבל המשתמש במהלך השימוש באתר לבין המידע שיימסר בע"פ– יהיה המידע שיימסר בע"פ המחייב.
כל המידע וכל הדפים המצויים באתר הינם רכוש הבלעדי של מנהלת האתר. אין באמור בדפים שבאתר ולא במידע המופיע בו משום הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע פעולות ו/או עסקאות כלשהן עם גורם זה או אחר או להימנעות מביצוע פעולות כאמור. לפני ביצוע כל פעולה, עסקה, הסכם ו/או התחייבות כלשהי בהסתמך על המידע המצוי באתר, יש לפנות לייעוץ משפטי מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי. בכל מקרה אין התכנים באתר מהווים ייעוץ  משפטי כלשהו או תחליף לייעוץ כזה.
בכניסה לאתר, המשתמש מסכים כי מנהלת האתר , ו/או מי מעובדיה ו/או הקשורים בו , אינם אחראיים בכל צורה שהיא, לנזק שנגרם ו/או ייגרם למשתמש, כתוצאה משימוש באתר. המשתמש, בכניסתו לאתר, פוטר את מנהלת האתר ו/או מי מטעמה מכל אחריות ו/או חבות שהיא כלפיו. השימוש באתר זה באחריותו הבלעדית של המשתמש. כמו כן מנהלת האתר לא תהיה אחראית להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי, ולא תהיה אחראית לטיב ו/או איכות המוצר ו/או השירות הניתנים ו/או מוצעים למשתמש על ידי צד שלישי.
המשתמש מסכים כי למנהלת האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני שהמשתמש סיפק לבקשת מידע/ התקשרות, הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים, וזאת כל עוד נתוניו האישיים של המשתמש לא יועברו לצד שלישי, וזאת למעט במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים כאשר מידע זה רלוונטי.
מנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפעם לפעם את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש באתר. השינויים יהיו מחייבים מרגע פרסום המדיניות החדשה בכתובת זו.
על תנאי שימוש אלו יחול הדין הישראלי.

מוסכם כי כניסה וגלישה באתר – כמוה כהסכמה לתנאים שלעיל.
גלישה נעימה !

כל הכתוב באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי, ומהווה מידע כללי בלבד. משרדינו אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע שמובא באתר זה.
© Copyright - גליה הרצוג - מגשרת גירושין ויישוב סכסוכים | כל הזכויות שמורות 2016 גליה הרצוג - מגשרת גירושין ויישוב סכסוכים. | אין לעשות שימוש בחומר המופיע בדף זה ללא אישור מראש מבעלי זכויות היוצרים.
WhatsApp chat
Call Now Buttonהתקשרו עכשיו